Traballo_Semana do 20 ao 26 de abril

        

        MATEMÁTICAS


        Exercicios do libro de texto

  • PÁX. 163 ex. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

  • Cálculo, realiza no teu caderno as seguintes operacións:

        567,893 : 52

        8,9732 : 1,7

        

        CIENCIAS SOCIAIS    NOTA: As actividades realizadas teñen que ser entregadas (a poder ser, todas xuntas) antes do día 26 de abril.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Podes deixar aquí os teus comentarios. Se respectuoso/a cos demais. Grazas.