Traballo_Semana do 14 ao 19 de abril


MATEMÁTICAS


Exercicios do libro de texto


  • PÁX. 157 ex. 6,7

  • PÁX. 158 ex. 2

  • PÁX. 162 ex. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12


CIENCIAS SOCIAIS


  • Visualización do vídeo sobre o Sufraxio Feminino.

  • Cuestionario do vídeo do Sufraxio Feminino.

  • Xogar ao Quizizz da II República colgado no blog.


NOTA: As actividades realizadas teñen que ser entregadas o día 17 de abril.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Podes deixar aquí os teus comentarios. Se respectuoso/a cos demais. Grazas.