Semana 4_10 de maio

                 MATEMÁTICAS

  • Ficha de Reforzo/Repaso 2

                CIENCIAS SOCIAIS

  • Ficha de Reforzo/Repaso 1

    NOTA: As actividades realizadas teñen que ser entregadas (a poder ser, todas xuntas) antes do día 10 de maio.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Podes deixar aquí os teus comentarios. Se respectuoso/a cos demais. Grazas.