Mapas interactivos

Ide practicando nos mapas do relevo e das costas.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm