Operacións Combinadas

Aquí tedes un xogo para repasar matemáticas.

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud02/4/04.htm